Měření vlhkosti

Co je vlhkost podkladních vrstev?

DIN 18 356 uznává měření vlhkosti pomocí CM přístroje (v % CM), zatímco ČSN 74 4505 doporučuje měření vlhkosti gravimetrickou (vážkovou) metodou v % hmotnostních.

Rozdíl v těchto měřících metodách spočívá v tom, že odebraný vzorek podkladu lze CM-metodou změřit přímo na stavbě, oproti měření gravimetrií, kdy odebraný vzorek je měřen v laboratoři a to samozřejmě s vyššími nároky na čas a finance.

Naše firma provádí měření pomocí CM metody i orientační měření elektrickým odporem.